Педагог за физичко васпитање

Један од најважнијих задатака педагога за физичку културу је подстицање физичког развоја и усавршавање моторичких способности као и превентивно деловање на настанак деформитета кичменог стуба и стопала код деце свих узраста.

Предшколско доба представља период у коме се постављају основе за формирање личности и у коме је највећи утицај средине.

У зависности од васпитно-образовних утицаја деца стичу елементарна знања и искуства о животу и средини у којиј живе, хуманизују се и социјализују.

Савремени контекст у коме деца одрастају уз нове технолошке изазове померају дечја интересовања, умањују потребу за физичким активностима што може знатно да утиче на физичке способности, али и на целокупан развој. Из тих разлога физичке активности представљају један од најзначајнијих фактора подстицања здравог правилног раста и развоја деце.

Контакт

Предшколска установа "Бајка" Ивањица

Седиште: Наде Поповић 48, 32250 Ивањица

e-mail: vrtic_ivanjica@mts.rs

телефон:  032/66 22 44 директор

факс: 032/66 27 64

секретаријат- рачуноводство

Последње вести