Историјат

Установа је основана Одлуком Скупштина заједнице, дел. број 207/1 од 24.08.1978. год. под називом Радна организација дечји вртић „Добрила Стамболић“ Ивањица

Први објекат у Ивањици је изграђен 1978. године, са садашњом адресом у улици Наде Поповић бр. 48. Данас је то објекат ,,Ђурђевак", кат. парцела број: 770 КАО Ивањица, површина парцеле 35ар и 42м² од тога под објектом 8ар и 23м².Објекат је неко време задовољавао потребе родитеља за смештајем деце, али се убрзо указала потреба за још једним објектом, који је и изграђен 1985.године.Објекат је назван ,,Звончица" и налази се недалеко од ,,Ђурђевка", на месту званом Мркочевац, кат. парцела број: 952/1 КАО Ивањица, површина парцеле 77ар и 30м² од тога под објектом 11ар и 12м².

Током протеклих година општину су населили млади из околних села, дошло је до пораста броја деце и потребе за још једним објектом.У сусрет нашој општини изашло је Министарство НИП-а са изградњом новог објекта у приградском насељу Буковица.Трећи објекат ''Пахуљица'', кат. парцела број: 3116/1 КАО Шуме, површина парцеле 44ар и 86м² од тога под објектом 8ар и 55м² је почео са радом 01.10.2013.године.

Предшколска установа „Бајка“ Ивањица постоји скоро четрдесет година и постојећи капацитети не задовољавају потребе корисника са територије општине Ивањица.Управа Установе у сарадњи са локалном самоуправом ради континуирано на проширивању капацитета с обзиром да се сваке године повећава број деце и да у Установи постоји тзв. листа чекања деце.

За сво време непрекидног функционисања Предшколска установа „Бајка“ Ивањица остварује добре резултате у оквиру васпитно-образовног рада, што је евидентно у каснијим фазама основног школовања, а Установа се може похвалити и наградама и похвалама на стручним сусретима и другим скуповима у својој области.

Директори Установе од оснивања:

Душан Бешевић у периоду од 1978. до 1985.

Милорад Луковић у периоду од 1985. до 1995.

Вукашин Мијатовић у периоду од 1995. до 2000.

Милован Миловановић у периоду од 2000. до 2005.

Босиљка Оцокољић у периоду од 2005. до 2009.

Драгица Коматина у периоду од 2009. до 2013.

Весна Николић у периоду од 2013. до 2017

 

УСТАНОВА ДАНАС И ЊЕНО ОКРУЖЕЊЕ

Данас Предшколска установа „Бајка“ Ивањица обавља своју делатност предшколског образовања и дневне бриге о деци у три наменски изграђена објекта:

- у објекту "Ђурђевак", Ивањица, Наде Поповић број 48, где се налази и седиште;

- у објекту "Звончица", Мркочевац бб и

- у објекту "Пахуљица", Буковица бб

home1.jpg

Контакт

Предшколска установа "Бајка" Ивањица

Седиште: Наде Поповић 48, 32250 Ивањица

e-mail: vrtic_ivanjica@mts.rs

телефон:  032/66 22 44 директор

факс: 032/66 27 64

секретаријат- рачуноводство

телефон: 032/66 27 96

Последње вести

17 новембар 2022
17 јануар 2020