Структура запослених

ТАБЕЛА СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „БАЈКА“ ИВАЊИЦА  2024. ГОД.

 

Профил стручности

VII

VI

 IV

III

I

Укупно                  

Директор

1

       

1

Помоћник директора

1

       

1

Стручни сарадник – педагог

1

       

1

Стручни сарадник - логопед

1

       

1

Стручни сарадник - психолог

           

Васпитачи

54

15

     

69

Медицинске сестре - васпитачи

   

17

   

17

Медицинске сестре за превентивну здравствену заштиту

   

4

   

4

Нутрициониста

 

1

     

1

Секретар

1

       

1

Самостални правни сарадник

 

1

     

1

Дактилограф

   

1

   

1

Шеф рачуноводства

   

1

   

1

Референт за финансијско-рачуноводствене послове

   

1

   

1

Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник

 

1

     

1

Магационер

   

1

   

1

Возач

     

1

 

1

Мајстор одржавања

     

2

 

2

Помоћни радник

       

1

1

Чистачица

       

1

1

Спремачица

       

17

17

Техничар одржавања одеће

       

2

2

Главни кувар

     

1

 

1

Кувар

   

1

4

 

5

Сервирка

       

9

9

УКУПНО

59

18

26

8

30

141

Контакт

Предшколска установа "Бајка" Ивањица

Седиште: Наде Поповић 48, 32250 Ивањица

e-mail: vrtic_ivanjica@mts.rs

телефон:  032/66 22 44 директор

факс: 032/66 27 64

секретаријат- рачуноводство

телефон: 032/66 27 96

Последње вести

17 новембар 2022
17 јануар 2020